Goudse Watertoren | Lampen als symbool voor waterreservoirs